Präsidente vum Veräin

 • 1966 - 1967 (Dezember)
Roger Linster (1. Präsident)
 • 1967-1973 (Juni)
Emile Mentgen
 • 1973 - 1998 (Dezember)
Richard Goergen (Éierepräsident seit 1999)
 • 1999
Jean-Marie Sadler
 • 2000-2003
Emile Mentgen (Präsident f.f.)
 • 2004-2005
Luc Kohll (Präsident f.f.)
 • 2006-2007 (September)
Alex Poullig
 • 2007-2008
Emile Mentgen (Präsident f.f.)
 • 2009
Pol Leuck (Präsident f.f.)
 • 2010 - 2016 (Dezember)
Jim Grethen
 • 2016 - 2017 (Juni)
Jean Sadler (Präsident f.f.)
 • 2017 - 2020
Jean Sadler
 • 2020 - haut
Caude Leuck

Präsidenten Vinesca 1966 - Haut