Festivitéitechronik vum Veräin

 • 1966 - 1997
Wäifest
 • 1977 an 1979
Niklosbal
 • 1980 - 1983
Fuesbal
 • 1981
Maskebal
 • 1982 an 1984
Vinesca - Bal
 • 1982 - 2000
Kapesëtzung
 • 1983 - Haut
Deelhuelen um Éiner Wënzerdag
 • 1993
Beach Fair
 • 1994 - 1999
Kërmes zu Éinen
 • 1998
Disco - Kick a Kick - Air
 • 1998 - 2003
Pavillon Mobile
 • 1998 - 1999
Snow -Party (Junioren)
 • 2003
Kellercup
 • 2004 - 2007
Fiederwäisse - Party
 • 2005
Wäifest mam Club des Jeunes Éinen
 • 2007
Ouschterbal
 • 2009 - Haut
Duschti (Fräizäittournoi)
 • 2013 - Haut
Gebakene Fësch op Äschermëttwoch an op Karfreideg
 • 2017 - Haut
Deelhuelen um Wormer Chrëschtmaart
 • 2019
Fiederwäissenowend